Informasjon om navnet minnelund

Informasjon om navnet minnelund

Navnet minnelund

I navnet minnelund er minnesmerket et felles minnested for mange.

Det betyr at det er begrenset adgang til individuelle uttrykk. Minnesmerket er tilrettelagt for pynting med blomsterbuketter og levende lys/gravlykter. Når blomstene er visnet og lysene er utbrent, ryddes det vekk, slik at det alltid skal være vakkert og velholdt ved minnesmerket.

Det er meningen at en navnet minnelund skal være et tilbud til de som forskjellige årsaker ikke ønsker en vanlig urnegrav med gravminne og bed som skal vedlikeholdes. Det skal være et vakkert og velholdt minnested, uavhengig at hvor ofte de pårørende har anledning til å besøke graven.

Varige minnegjenstander, lykter o.l. har ikke sin plass i dette fellesområdet, og vil bli fjernet i den ukentlige ryddingen av minnesmerket. Det er ikke tillatt å montere lykter eller annen pynt på selve minnesmerket. I en overgangsperiode frem til sommeren 2018 vil slike gjenstander bli tatt vare på etter at de er tatt bort, slik at pårørende kan få dem tilbake. Fra 1.juli 2018 vil gjenstander bli kassert.

Vi viser til Vedtekter for gravplassene i Bergen §10, 5.ledd som regulerer pynting av navnet minnelund:

«5. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i navnet minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassmyndigheten.»

Vi håper på en gjensidig forståelse og respekt for alle brukere av navnet minnelund og ber om at denne informasjonen deles med andre pårørende.