Informasjon om navnet minnelund

Informasjon om navnet minnelund

Navnet minnelund

En navnet minnelund er en minnelund med felles minnesmerke, hvert med tilhørende gravfelt for urner. De etterlatte kan være med ved urnenedsettelsen, men selve stedet urnen settes ned markeres ikke. Når urnen er satt ned monteres navneplate med den gravlagtes navn på det felles minnesmerket. 

I navnet minnelund er derfor minnesmerket et felles minnested for mange, noe som betyr at det er begrenset adgang til individuelle uttrykk.
Minnesmerket er tilrettelagt for pynting med blomsterbuketter og levende lys/gravlykter. Visne blomster og utbrente lys ryddes av gravplassmyndigheten hver uke, slik at det alltid skal være vakkert og velholdt ved minnesmerket.

Det er meningen at en navnet minnelund skal være et tilbud til de som av forskjellige årsaker ikke ønsker en vanlig urnegrav med gravminne og bed som skal vedlikeholdes. Det skal være et vakkert og velholdt minnested, uavhengig at hvor ofte de pårørende har anledning til å besøke graven.

Varige minnegjenstander, lykter o.l. har ikke sin plass i dette fellesområdet, og vil bli fjernet i den ukentlige ryddingen av minnesmerket. Det er ikke tillatt å montere lykter eller annen pynt på selve minnesmerket. 

Vi viser til Vedtekter for gravplassene i Bergen §10, 5.ledd som regulerer pynting av navnet minnelund:

«5. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i navnet minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassmyndigheten.»

Vi håper på en gjensidig forståelse og respekt for alle brukere av navnet minnelund.

Her finner du informasjon om våre navnete minnelunder.