Informasjon om anonyme minnelunder

De anonyme minnelundene har en litt annen historie og tradisjon enn de nyere navnete minnelundene. De anonyme benyttes i større grad til å minnes og hedre «de døde» i noe videre forstand enn «den døde» som nevnes ved navn i navnet minnelund. Tradisjonelt har vi heller ikke hatt like strenge regler for pynting som vi i dag har på de navnete.

  • Minnelundene ryddes hver fredag
  • Alt vissent plantemateriale, utbrente gravlys og ødelagte gjenstander avhendes
  • I forbindelse med sesongmessig planting i bed, ryddes litt grundigere; ting/gjenstander flyttes ut av bedet. Da kan også mer sesongbetonte gjenstander bli ryddet vekk, selv om de ikke nødvendigvis er ødelagte
  • Gjenstander som ikke er ødelagte eller skitne kan stå over tid, såfremt de ikke åpenbart er «sesong-pynt»

I tillegg til de to anonyme minnelundene med minnesmerke, på Møllendal (felt M30) og Haukeland (felt N10), har vi felt med anonyme graver på Loddefjord gravplass, Fyllingsdalen gravplass og Åsane kirkegård.

Ved gravlegging i anonym grav er beliggenheten kun kjent for gravplassmyndigheten. En anonym grav kan ikke festes, og det kan ikke monteres gravminne.

En umerket grav (uten gravminne) er ikke nødvendigvis en anonym grav.