Om Gravplassmyndigheten i Bergen

Gravplassmyndigheten i Bergen

Om Gravplassmyndigheten i Bergen

Gravplassmyndigheten i Bergen ivaretar kommunens innbyggeres rettigheter innenfor gravplassområdet. Det innebærer at vi er et profesjonelt forvaltningsorgan og håndterer det administrative og det praktiske knyttet til gravferder samt gravplassene med seremonirom og krematorium.

Vi har fokus på å yte service og gi trygghet gjennom vår kompetanse og erfaring. Våre medarbeidere har som overordnet mål at forvaltningen skal være profesjonell og verdig.

Innbyggere som har valgt digital postkasse, og som ikke har reservert seg, vil motta post fra Gravplassmyndigheten i sin digitale postkasse. Ønsker du å opprette en digital postkasse?
Nærmere informasjon om hvordan du går frem finner du på norge.no.

Gravplassmyndigheten i Bergen er en del av Bergen kirkelige fellesråd.

Personvernerklæring for Gravplassmyndigheten i Bergen.

Bergen kirkelige fellesråd er miljøsertifisert

Dette kan du forvente av oss

Vi gir deg relevant informasjon

Vi møter deg med respekt

Dine henvendelser behandles konfidensielt

Vår saksbehandling følger forvaltningslovens regler

Det skal være enkelt å kontakte oss

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester

Leter du etter noe?

Aktuelt

Aktuelle saker vi ønsker fokus på

Skjema

Her finner du oversikt over forskjellige skjema som kan være nyttige

Informasjon og veiledning

Litt nærmere om tema vi ofte får spørsmål om

Avgifter og regelverk

Her finner du våre prislister og lenker til relevant regelverk på gravplassområdet

Kontakt oss

Dersom du ikke finner det du leter etter kan du alltids ta kontakt!