Åpenhet på Møllendal

Lørdag 23. april åpnet Gravplassmyndigheten i Bergen igjen krematoriet på Møllendal for omvisninger. Begge kapellene var også åpne, med historisk foredrag og mulighet for spørsmål om graver og gravlagte m.m. Arrangementet ble godt mottatt av nysgjerrige og vitebegjærlige besøkende.  – På mange måter handler det om folkeopplysning å ha en «Åpen dag» på Møllendal. Vi synliggjør jobben […]

Les mer...

Slåtten på gravplassene 2016

Slåtten 2016 vil bli avsluttet med en siste klipperunde i første halvdel av oktober. Det skal ikke ligge avklipp igjen i bed eller på gravminner. Imidlertid ber vi om forståelse for at det grunnet våte værforhold ikke alltid lar seg gjøre å unngå  dette helt. Vi henstiller alle brukere å bare bruke gravens bed til […]

Les mer...

Trefelling på Assistentkirkegården

Neste uke (uke 3) vil det bli foretatt felling av ett av de store, vakre bøketrærne på Assistenten. Treet er 120-150 år gammelt og et sentralt element på gravplassen. Akasias trepleiere har utarbeidet en tilstandsanalyse, som dessverre konkluderer med at treet er inne sin siste livsfase. Treet har noen skader som har gitt tilgang for […]

Les mer...

Historisk allè

Av Tor Kristiansen Møllendal gravplass har en historisk lindeallé det er grunn til å merke seg. Opprinnelig strakk den seg fra Stemmeveien til Store Lungegårdvann. Alléen var i sin tid en av Nord-Europas lengste lindealléer. Den ble plantet av Albert Hendrik Mohn. Han kjøpte en del av Årstad gård og reiste et sommerhus der. Lindealléen […]

Les mer...

Vannpostene stenges på gravplassene

Høsten setter nå sitt preg på gravplassene, som dette bildet fra Møllendal illustrerer. Det vil bli foretatt en siste runde med gress-slått fra uke 44. Landskapsdrift er i ferd med å stenge vannpostene for vinteren, og dette arbeidet planlegges ferdig i løpet av uke 44.

Les mer...

De britiske krigsgravene er ferdig rehabilitert

Torsdag 27.august ble den avsluttende plantingen på det britiske krigsgravfeltet på Møllendal utført, med bistand fra Commonwealth War Graves Commisison (CWGC) i London. Technical Supervisor (Horticultural) Mark Davis deltok i utplantingen sammen med teamet fra Akasia Gartner. Etter gjentatte behandlinger med plantevernmidler gjennom årets sesong, er vekstjord skiftet ut ned til ca 50 cm dybde, […]

Les mer...

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Fra 1.juli trer de nye gravplassvedtektene i kraft for Bergen. Vedtektene er vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.04.2015 og godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015. Vedtektene finner du her. Av endringer kan nevnes at det er nå tatt inn regler for navnet minnelund, og at noen gravfelt på Fana kirkegård og Åsane kirkegård er vedtatt bevart […]

Les mer...

Prosesjonsveien på Fana kirkegård

Prosesjonsveien gjennom Fana kirkegård er nylig opprustet, og vi synes resultatet er verdt å vise frem. Det er også montert en ny vannpost langs veien, ved felt M20, som erstatning for en vannkran som ble kjørt ned tidligere i vår.

Les mer...

Vakker blomstring på gravplassene

Til tross for en våt og kald vår så langt, står kirsebærtrær og mye annet vakkert i blomst omkring i byen. Ta gjerne en runde på byens gravplasser med blikket hevet – og nyt….

Les mer...

Rehabilitering av de britiske krigsgravene på Møllendal

I samarbeid med Commonwealth War Graves Commision (CWGC) gjennomfører Gravplassmyndigheten i Bergen en rehabilitering av det britiske krigsgravfeltet i 2015. Feltet behandles med plantevernmidler, noe som betyr at det ikke vil bli beplantet i sommersesongen som vanlig. I august/september vil plen lagt på nytt og stauder plantet, i tråd med retningslinjer fra CWGC. Siste uken […]

Les mer...