Anleggsarbeid på urnefelt B20 – Loddefjord gravplass

Gravfelt B20 har lenge vært et lite verdig område på grunn av mye overflatevann og dårlige vilkår for plantevekst. I 2016 ble det gjort forsøk med en dreneringsgrøft uten at det førte til noen bedring. Etter prosjektering er nå mer omfattende tiltak igangsatt for utbedring av feltet, med oppstart i slutten av september. Berørte festere/eiere […]

Les mer...

Varsel om sprengningsarbeid på Loddefjord gravplass

I forbindelse med opparbeidelse av nye kistefelt ved øvre inngang (fra Loddefjord kirke), vil det bli utført sprengningsarbeid i uke 42og 43 (16.oktober – 27.oktober). Sprengning vil bli varslet og det blir satt ut sprengningvakter iht. lovens krav. Vi beklager de midlertidige ulempene dette medfører for brukere av gravplassen. Arbeidet stanses ved begravelser og urnenedsettelser.

Les mer...

Navnet minnelund på Storetveit kirkegård er påbegynt

Denne uken er arbeidene med etablering av navnet minnelund på Storetveit kirkegård igangsatt.  Området hvor den etableres, ligger fremfor Ole Landmarks gravminne like nord for kirken, og er ikke tidligere benyttet til gravlegging. Feltet får betegnelsen D20, og skal romme i alt 144 urnegraver á 50 * 50 cm. Området vil framstå som en plenflate, […]

Les mer...

Anleggsarbeid på Møllendal felt K10

Grunnet problemer med vann-ansamlinger i området, særskilt rekkene 12-16, gravene 1-9 , vil vi gjøre et forsøk på å utbedre forholdene. Tiltaket vil innebære at gravminnene fjernes midlertidig, mens gressmatte og topplag vil bli fjernet og erstatttet med mer egnete, drenerende masser. Hellegangene vil også bli tatt opp og lagt på nytt, før området såes […]

Les mer...

Redusert tilgjengelighet på Møllendal – Grønneviken

Det pågår utbedring av den nederste prosesjonsveien utover Grønneviken, noe som medfører redusert tilgjengelighet til en del graver i området. Vi beklager ulemper for de som får problemer med å besøke graven sin, men det er nødvendig arbeid med fremlegging av rør for tinestrøm og vannposter samt en sårt tiltrengt oppgradering av selve vei-legemet. Arbeidene […]

Les mer...

Ferdig beplantet navnet minnelund i Fana

Etter åpning av den navnete minnelunden i Fana i februar, har vi ventet på godt vær og høvelige forhold til å få gjort beplantning i henhold til planene. Nå er plantingen ferdigstilt sammen med tilsåing av det resterende plen-arealet. Vi håper nå på vennlige værforhold gjennom resten av sommeren, slik at gresset får etablert seg […]

Les mer...

Ny mur på Møllendal

Ny mur med god sikring er på plass. Veien forbi er igjen åpen for ferdsel, med de begrensninger som alltid gjelder på gravplassene.

Les mer...

Ryddearbeidene på Solheim er avsluttet

Nå er ryddearbeidene på D- og E-feltene på Solheim avsluttet. Gravminner uten eier er fjernet, gangveiene er «strammet opp» med kantstein, ny kirsebærallè erstatter de gamle Taxus-trærne mellom feltene D20 og D30, og plenen begynner å bli grønn. Det gjenstår litt rengjøringsarbeid på muren langs Fjøsangerveien samt noen kummer/rør nederst ved muren. Det står fortsatt […]

Les mer...

Nygård kirkegård – rehabiliteringens fase A er nå i sluttfasen

  Anleggsarbeidene i prosjektets fase A er nå ferdigstilt, og det gjenstår noe montering, utsetting av benker og asfaltering av prosesjonsveien. Gravfeltene sås til med gress denne uken og det blir utført beplantning i henhold til planer. Vi oppfordrer publikum til å begrense ferdsel på nysådde arealer, i håp om å få en fin gressmatte […]

Les mer...

Møllendal A20 ferdig rehabilitert

Anleggsarbeidet som har pågått et års tid på dette feltet, er nå avsluttet. I løpet av juni ble det re-plantet hekker mellom gravrekkene og det ble sådd i gressgangene. Vi minner om at gangarealet mellom gravrekkene nå vil være gresskledte. Selv om feltet er åpnet for ferdsel etter anleggsperioden, oppfordrer vi til å begrense tråkk […]

Les mer...