Riving på Loddefjord gravplass

Den gamle formannsbrakken på felt 01 på Loddefjord gravplass har stått ubrukt i flere år. Det er nå besluttet at huset skal rives, og arbeidene blir utført i løpet av februar. Arbeidet skal ikke involvere omkringliggende graver/gravminner.

Les mer...

Fornyelse ved Møllendal kapeller

Uteområdet ved Møllendal kapeller vil bli fornyet i løpet av 1.halvår 2018. Arbeidene starter i uke 2 og planlegges ferdigstilt på forsommeren. I løpet av anleggsperioden vil området periodevis måtte stenges for ferdsel, men dette vil bli tydelig skiltet i tidsrommene det gjelder. Aktiviteten vil i utgangspunktet ikke ha innvirkning på gravferdsseremonier i kapellene, og […]

Les mer...

Prosesjonsveien i Grønneviken er åpnet

Etter å ha vært stengt gjennom store deler av høsten, er nå prosesjonsveien innover Grønneviken på Møllendal nyasfaltert og åpnet for ferdsel. Noe ryddearbeid gjenstår og de siste og avsluttende arbeidene med kantene på veien vil bli gjort så snart vekstsesongen er i gang igjen. Anleggsarbeidet har sørget for fremlegging av rør for tinestrøm og […]

Les mer...

Ved kuldeperioder må vi tine

I forbindelse med kuldeperioder i vinterhalvåret, må Gravplassmyndigheten  benytte tineapparater som forberedelse til gravlegginger og åpning av grav. Tineapparatene frembringer damp og kondens (kan oppfattes som «røyk»), og vi har tidligere år opplevd at publikum varsler brannvesenet eller ringer kommunens vakttelefon. Damp- og kondensrøyken er helt ufarlig, og bruken av tineapparater er en normal del […]

Les mer...

Pass på lysene!

Vi oppfordrer til å være forsiktig ved bruk av levende lys og gravlykter. Pass på at de plasseres med sikker avstand til brennbare materialer, og sett dem slik at de ikke velter. Vi ser likevel frem til en mørketid med vakre, levende gravlys på byens gravplasser. Velger du å bruke batterilys, må du huske på […]

Les mer...

Nytt på Møllendal

Nyetablert mur på Møllendal. Den opprinnelige muren holdt på å rase ut, og sikring var absolutt påkrevet. Bak muren fant man kun løse masser, slik at det ble et mer omfattende prosjekt enn først planlagt, med spunting både horisontalt og vertikalt for å sikre en solid natursteinsmur. Sluttresultatet er blitt pent og godt, og vi […]

Les mer...

Møllendal gravplass – gravfelt A20

Dette feltet med små urnegraver er nå fullstendig rehabilitert, og fremstår åpent og luftig. De sopp-angrepne buksbom-hekkene er erstattet med Taxus mellom gravrekkene og helleganger er erstattet med gressganger. Det tilvises ikke nye urnegraver her, men festere av eksisterende graver får selvsagt benytte dem.

Les mer...

Fyllingsdalen gravplass

De nye urnefeltene i Fyllingsdalen er nå overlevert. Utvidelsen glir fint inn i terrenget, og er blitt et vakkert tilskudd til Fyllingsdalen gravplass. Her har vi fått 320 nye, ordinære urnegraver, noe som gir oss tilstrekkelig med urnegraver i 5 år fremover.   Deler av området er satt av til planlagt navnet minnelund med 153 […]

Les mer...

Nygård kirkegård

Rehabiliteringens fase A er endelig ferdigstilt, og feltene 1, 2, 5, 6 + alle A- og B-feltene fremstår nå i ny drakt. Terrenget er hevet og planert og feltene er omkranset av nye natursteinsmurer.      Veiene er definert og asfaltert, og sammen med nye vannposter, ny beplantning og nye, vedlikeholdsfrie benker, er området blitt vakkert […]

Les mer...