Nå er våren kommet til gravplassene

Vi starter med åpning av vannpostene torsdag 12.april og det vil ta inntil 1 ukes tid før alle er åpnet på alle gravplassene. Vi benytter anledningen til å minne om båndtvangen, som gjelder hele året på gravplassene. Forvillet krokus blomstrer nydelig i vårsolen på Midttun kirkegård.

Les mer...

Rivingsarbeid på Åsane kirkegård

Mandag 26.mars starter arbeidet med riving av en eldre garasje ved velferdshuset på Åsane kirkegård. Selve rivingen vil være avsluttet i løpet av onsdag formiddag, men asfaltering av plassen vil bli utført noe senere på våren, i forbindelse med annet asfalteringsarbeid i området.

Les mer...

Navnet minnelund på Storetveit kirkegård

Fredag 9.mars 2018 ble navnet minnelund på Storetveit kirkegård offisielt åpnet av kulturbyråd Julie Andersland. Det vil bli lagt fast dekke (asfalt) på gangarealet tirsdag 24.april. Så snart jordforholdene er egnet, vil selve gravfeltet i minnelunden bli tilsådd med gress og hvite klosterklokker forhåpentligvis blomstre. Den nye navnete minnelunden har plass til 144 urner. Minnesmerket […]

Les mer...

Navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

Fredag 9.mars 2018 ble navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass offisielt åpnet av kulturbyråd Julie Andersland. Minnesmerket er utformet av landskapsarkitekt Erik Bjerkelund, og er blitt et flott element på gravplassen. Minnelunden har plass til 120 urner, som får hver sitt «strå». Navneplaten består av en messinghylse som tres på strået, hvor det inngraveres navn og […]

Les mer...

Stabil kremasjonsandel i Bergen

Kremasjonsstatistikken for 2017 viser en stabil kremasjonsandel i Bergen kommune; 72% er samme andel som i 2016. Tallet er høyt i landssammenheng, og kremasjonsandelen for landet sett under ett er 41%. Av de 1940 bergensere som døde i 2017, ble 1401 kremert. Totalt ble det utført 1834 kremasjoner ved Møllendal krematorium. Krematoriet utfører kremasjoner for omkringliggende […]

Les mer...

Solheim gravplass: Rehabilitering av gangvei

Mandag 19.februar startet anleggsarbeidet med utbedring av gangveien over gravfeltet SO.H10. Gangveien skal graves opp og tilføres drenerende masser, noe som vil heve veien tilbake til opprinnelig nivå. Veien deles i 3 nivåer og det vil bli lagt kanstein der hvor det er hensiktsmessig. Det blir lagt grusarmering i topplaget. Anleggsområdet sikres med byggegjerder og […]

Les mer...

Anleggsarbeid på Loddefjord gravplass – feltene 04 og 05

De to gamle kistefeltene øverst, nord for kapellet, skal omreguleres til nye urnegraver. Festere av eksisterende graver er informert direkte, og saksbehandling i dialog med disse har pågått en tid. Noen kistegraver vil bli liggende slik de gjør i dag, mens nye urnegraver vil bli tilvist i nytt gravmønster. Etterhvert som de gamle gravene slettes, […]

Les mer...

Forberedelser til anleggsstart i Åsane

Noen har kanskje lagt merke til at det er noe aktivitet på arealet på andre siden av Dalavegen, som skal bli den nye Antveit gravplass i Åsane. Anleggsstart er planlagt over påske, og som en forberedelse til anleggsstart gjør vi følgende i perioden februar og mars: Trærne felles. Det øker oversikten og sikkerheten, spesielt langs […]

Les mer...

Riving på Loddefjord gravplass

Den gamle formannsbrakken på felt 01 på Loddefjord gravplass har stått ubrukt i flere år. Det er nå besluttet at huset skal rives, og arbeidene blir utført i løpet av februar. Arbeidet skal ikke involvere omkringliggende graver/gravminner.

Les mer...

Fornyelse ved Møllendal kapeller

Uteområdet ved Møllendal kapeller vil bli fornyet i løpet av 1.halvår 2018. Arbeidene starter i uke 2 og planlegges ferdigstilt på forsommeren. I løpet av anleggsperioden vil området periodevis måtte stenges for ferdsel, men dette vil bli tydelig skiltet i tidsrommene det gjelder. Aktiviteten vil i utgangspunktet ikke ha innvirkning på gravferdsseremonier i kapellene, og […]

Les mer...