Vi holder stengt fra kl 12 6. juni og hele 7. juni

På grunn av internt arrangement holder Gravplassmyndigheten i Bergen stengt for publikum fra kl 12 tirsdag 6.juni og hele onsdag 7.juni. Vi ønsker velkommen til å ta kontakt med oss igjen fra torsdag 8.juni. Send oss gjerne en melding, så vil vi kunne eventuelt ta kontakt med deg når vi er på plass igjen.

Les mer...

Gjenopptakelse av arbeid på prosjekter etter avsluttet streik

En del av Gravplassmyndighetens pågående prosjekter, bl.a. på Nygård, Møllendal felt A20, Fyllingsdalen nytt urnefelt samt gjenoppbygging av natursteinsmur på Møllendal har hatt stillstand en måneds tid grunnet streik hos leverandør. Dette har gått speisielt ut over planlagt tilsåings- og plantearbeid som var lagt til denne tiden av året. Det arbeides nå med nye fremdriftsplaner […]

Les mer...

Åpent Hus på Møllendal lørdag 1.april

Gravplassmyndigheten i Bergen ønsker byens befolkning velkommen til Åpent hus på Møllendal kapeller og krematorium lørdag 1.april i tidsrommet kl 12:00-14:00. Vi byr på omvisninger i krematoriet, guidet tur på gravplassen, foredrag om Møllendal og stedets historie samt mulighet til å få hjelp til bl.a. å finne graver i gravarkivet. Nytt i år er at tilbydere av […]

Les mer...

Gravplassmyndigheten er stengt fra kl 12:00 fredag 24.mars

På grunn av omlegging til ny dataplattform, må vi holde stengt fra kl 12:00 fredag 24.mars. Vi forutsetter at alt går som planlagt, og at vi er tilgjengelige igjen fra mandag 27.mars kl.09:00. Sender du oss en e-post eller bruker meldingstjenesten vår her , tar vi kontakt med deg så snart vi har data tilgjengelig igjen […]

Les mer...

Vei på Møllendal er stengt for all ferdsel

Veien mellom kapellene og velferdshuset på Møllendal er nå stengt igjen for all ferdsel, også gående. Alternativ gangvei er skiltet. Arbeidet med selv natursteinsmuren er ferdigstilt, og det jobbes nå med oppfylling bak og opp mot det ovenforliggende gravfeltet. Vi regner med å åpne veien igjen i løpet av juli måned.

Les mer...

Åpenhet på Møllendal

Lørdag 23. april åpnet Gravplassmyndigheten i Bergen igjen krematoriet på Møllendal for omvisninger. Begge kapellene var også åpne, med historisk foredrag og mulighet for spørsmål om graver og gravlagte m.m. Arrangementet ble godt mottatt av nysgjerrige og vitebegjærlige besøkende.  – På mange måter handler det om folkeopplysning å ha en «Åpen dag» på Møllendal. Vi synliggjør jobben […]

Les mer...

Masseutskifting på Loddefjord gravplass

I løpet av vinteren har Akasia, på vegne av Gravplassmyndigheten i Bergen, foretatt masseutskifting av felt L50 på Loddefjord gravplass. Feltet beregnes tatt i bruk til nye graver sommeren 2016, og masseutskiftingen skal sikre gode forhold for gravlegging på feltet. Nå er det lagt ut vekstjord og planert, mens tilsåing vil bli foretatt når vær- […]

Les mer...

Støyende arbeid på Møllendal gravplass

Torsdag 28.januar skal Multiconsult utføre grunn-undersøkelser i forbindelse med rehabilitering av muren langs veien mellom kapellene og velferdshuset. Arbeidet er støyende og vil vare hele dagen. Store og lille kapell vil derfor være stengt for gravferdsseremonier.  

Les mer...