Vegstenging på Møllendal

På grunn av asfaltering på plassen utenfor Møllendal kapell, blir området fysisk stengt for all innkjøring/gjennomkjøring med bil fra lørdag 2.juni til fredag 8.juni. Vi beklager eventuelle ulemper, men ber om forståelse for at dette er nødvendig arbeid. Oppgraderingen av området planlegges helt ferdigstilt i slutten av juni.

Les mer...

Fana kirkegård – arbeid på gravfelt

I uke 12 starter arbeid med rehabilitering og utbedring av eksisterende dreneringsarbeid i området omkring gravfeltene K10, M10 og L10. Det graves i grensene mellom gravfeltene, og graver berøres ikke. Vi ber om forståelse for arbeidet og beklager de ulemper det måtte medføre for besøkende til gravplassen. Oppslag vil bli satt ut i det aktuelle […]

Les mer...

Sykkel-VM og gravplassene

Sykkel VM går av stabelen fra 16. til 24. september og hele byen påvirkes i ulik grad. Mange av byens gravplasser ligger tett på, eller langs, løypene. Solheim er den gravplassen som blir sterkest berørt, i tillegg til Årstad gamle og nye gravplasser, Storetveit kirkegård, Slettebakken kirkegård og «bykirkegårdene». Disse blir stengt for urnenedsettelser i […]

Les mer...

Vi holder stengt fra kl 12 6. juni og hele 7. juni

På grunn av internt arrangement holder Gravplassmyndigheten i Bergen stengt for publikum fra kl 12 tirsdag 6.juni og hele onsdag 7.juni. Vi ønsker velkommen til å ta kontakt med oss igjen fra torsdag 8.juni. Send oss gjerne en melding, så vil vi kunne eventuelt ta kontakt med deg når vi er på plass igjen.

Les mer...

Gjenopptakelse av arbeid på prosjekter etter avsluttet streik

En del av Gravplassmyndighetens pågående prosjekter, bl.a. på Nygård, Møllendal felt A20, Fyllingsdalen nytt urnefelt samt gjenoppbygging av natursteinsmur på Møllendal har hatt stillstand en måneds tid grunnet streik hos leverandør. Dette har gått speisielt ut over planlagt tilsåings- og plantearbeid som var lagt til denne tiden av året. Det arbeides nå med nye fremdriftsplaner […]

Les mer...

Åpent Hus på Møllendal lørdag 1.april

Gravplassmyndigheten i Bergen ønsker byens befolkning velkommen til Åpent hus på Møllendal kapeller og krematorium lørdag 1.april i tidsrommet kl 12:00-14:00. Vi byr på omvisninger i krematoriet, guidet tur på gravplassen, foredrag om Møllendal og stedets historie samt mulighet til å få hjelp til bl.a. å finne graver i gravarkivet. Nytt i år er at tilbydere av […]

Les mer...