Krematorium

Møllendal krematorium, Møllendalsveien 56 B

Møllendal krematorium er et moderne krematorium som ble ombygget i 2010 og tilfredsstiller dagens krav til miljøutslipp. Her foretas ca 1800 kremasjoner i året, for Bergen og omegnskommuner.

Ved innvilget askespredning, eller i tilfeller hvor urnen skal gravlegges i utlandet, kan ansvarlig for gravferden få urnen utlevert fra krematoriet. Avtale om dette formidles via Gravplassmyndigheten i Bergen.
Urnen kan hentes av ansvarlig for gravferden eller av gravferdsbyrået som har meldt kremasjonen, og den som henter må legitimere seg og eventuelt fremlegge vedtak fra Fylkesmannen om innvilget askespredning. Hvis urnen skal tas med til utlandet for gravlegging, pakkes urnen med tolldeklarasjon på engelsk. Det signeres på et utleveringsskjema.

Hvis andre skal hente ut urnen på ansvarliges vegne, må vedkommende fremlegge skriftlig fullmakt fra ansvarlig for gravferden.
Urnen må være hentet ut for askespredning eller gravlegging i utlandet innen 6 måneder etter dødsfallet.

Våre urnetyper:

Vår standardurne Xenon er produsert av Arboform, som er vesentlig cellulose og lignin (tresaft). Denne urnen benyttes til urner som skal gravlegges og i de tilfellene det er innvilget askespredning. Skal asken spres, limes lokket veldig forsiktig, slik at det er enkelt å åpne. Asken ligger i en egen nedbrytbar pose inne i urnen. Urnen Mare 1 er produsert av lettoppløselig cellulose, og benyttes hvis tillatelsen fra Fylkesmannen lyder på senking av urnen i sjø.

For gravferdsforvaltninger: Rutine for urneforsendelse til annen gravplassmyndighet/annet fellesråd
Urnen må være mottatt hos den aktuelle gravferdsforvaltning før det gjøres avtale med pårørende om nedsettelse.

Kremasjonsstatistikk 2019

Kremasjonsstatistikk 2018

Kremasjonsstatistikk 2017

Kremasjonsstatistikk 2016