Seremonirom

Selve gravferdsseremonien er et privat anliggende og arrangeres vanligvis i regi av det tros- og livssynssamfunn en tilhører, i deres egne lokaler. I Bergen kommune tilbys fire seremonirom som er offentlig finansiert og kan benyttes av alle, både kommunens egne innbyggere og andre. For mer informasjon om dette tilbudet, se hvert seremonirom i oversikten under.
Bestilling av seremonirom gjøres hos Gravplassmyndigheten i Bergen. Prislisten finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tilrettelagt for minnesamvær eller mulig med noen form for servering av mat i forbindelse med gravferdsseremoni i seremonirommene.

Per 1.april 2020 gjelder følgende begrensninger for gravferdsseremonier i seremonirom/kapeller:

  • Møllendal lille kapell vil kun ha plass til 10 personer, grunnet lokalets størrelse
  • Møllendal store kapell, Solheim kapell og Øvsttun kapell kan ha inntil 25 personer tilstede ved gravferdsseremoni

Vi viser ellers til  gjeldende nasjonale retningslinjer for bruk av offentlige rom.

Seremonirom Gateadresse Info
Store kapell Møllendalsveien 56 B Livssynsnøytralt, 150 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen. Mer om parkering.

Lille kapell Møllendalsveien 56 B Livssynsnøytralt, 50 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen. Mer om parkering.

Solheim kapell Fjøsangerveien
65 A
79 sitteplasser. Ingen parkering. Nærmeste offentlige parkeringplasser er i Kronstadparken, Fabrikkgaten 6 eller i Solheimsgarasjen, Solheimsgaten 29.

Øvsttun kapell Dynevoll 2 80-100 sitteplasser, parkering iht. skilting på parkeringsplasser Dynevoll og Osvegen. Øvsttun kapell kan bestilles som livssynsnøytralt seremonirom.