Kapell

Kapell  Gateadresse Info
Møllendal store kapell Møllendalsveien 56 B Livssynsnøytralt, 150 sitteplasser, ca. 40 parkeringsplasser med fri parkering i inntil 3 timer. 4 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 2 HC-plasser oppe ved inngangen

Møllendal kapeller

Møllendal lille kapell Møllendalsveien 56 B Livssynsnøytralt, 50 sitteplasser, ca. 40 parkeringsplasser med fri parkering i inntil 3 timer. 4 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 2 HC-plasser oppe ved inngangen

Solheim kapell Fjøsangerveien
65 A
79 sitteplasser

Øvsttun kapell Dynevoll 2 80-100 sitteplasser, parkering iht. skilting