Aktivitet og drift

Aktivitet og drift

Her finnes oversikt over det meste av planlagt aktivitet i seremonirom og på gravplassene de nærmeste 3 dagene:

Informasjon til entreprenører og andre som gjør arbeid på og ved gravplassene

Nødvendig kjøring på gravplassen må gjøres hensynsfull både overfor besøkende, men også utvise forsiktighet med kanter på veier, plen og utstyr. Det er bare biler med nødvendig utstyr som kan kjøres inn på gravplassen. Den enkelte håndverker, som kjører til jobben, må parkere utenfor.

Det forventes at arbeidet tilpasses og tar hensyn til begravelser og urnenedsettelser på gravplassen. For planlegging av arbeidet, henvises til oversiktene over, over all aktivitet på gravplassene de kommende tre dager.

Vi viser for øvrig til Vedtekter for gravplassene i Bergen § 13 :
«Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager.»

 

Kontaktinfo hos Gravplassavdelingen i BKF:

Eiendomsspørsmål og naboer – juridisk rådgiver Ingrid Haugland Lisøy

Entreprenører og andre næringsdrivende – landskapsrådgiver Kristin Rolland

Publikum og øvrige henvendelser – Gravplassmyndigheten i Bergen