Aktivitet og drift

Aktivitet og drift

Her finnes oversikt over det meste av planlagt aktivitet i seremonirom og på gravplassene de nærmeste 3 dagene:

Kontaktinfo hos Gravplassavdelingen i BKF:

Eiendomsspørsmål og naboer – juridisk rådgiver Ingrid Haugland Lisøy

Entreprenører og andre næringsdrivende – landskapsrådgiver Kristin Rolland

Publikum og øvrige henvendelser – Gravplassmyndigheten i Bergen