Aktivitet og drift

Aktivitet og drift

Her finnes oversikt over det meste av planlagt aktivitet i seremonirom og på gravplassene de nærmeste 3 dagene: