Onsdag 10.mai åpner vi først kl 12.00

På grunn av intern opplæring, er Gravplassmyndigheten ikke tilgjengelig for publikum før fra kl 12.00. Dette gjelder både på telefon og ved personlig fremmøte.