Sikringsgjerde på MØ.D20

Bybanen Utbygging har behov for tidvis å sette opp sikringsgjerde på deler av gravfeltet, på arbeidsdager ut juni måned, som sikkerhetstiltak i forbindelse med arbeid i tunnelen under feltet. Det vil ikke være adkomst til gravene som ligger innenfor sikringsgjerdet, i de periodene det er avstengt. Bybanen Utbygging tilstreber å ha åpne gjerder i helgene, av hensyn til besøkende til gravene.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for besøkende.