Sikringsgjerde på MØ.D20

Bybanen Utbygging har behov for tidvis å sette opp sikringsgjerde på deler av gravfeltet, som sikkerhetstiltak i forbindelse med arbeid i tunnelen under feltet. Det vil ikke være adkomst til gravene som ligger innenfor sikringsgjerdet, i de periodene det er avstengt. Bybanen Utbygging tilstreber å ha åpne gjerder på søndager, med forehold om uventede hendelser, av hensyn til besøkende til gravene.

Tiltakene vil være nødvendige så lenge det jobbes med tunnelen under gravplassen, forventet varighet er 15. september. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for besøkende.