Felling av blodbøk på Assistentkirkegården

Akasia starter uke 22 arbeidet med å felle den syke bøken står plassert i den sørlige enden av Assistent kirkegården. Treets grunnstamme vil inntil videre bli stående igjen på gravplassen som en tjeneste til det biologiske mangfoldet.