Vi etablerer navnet minnelund på Møllendal

1.juli 2022 åpnes den nye navnete minnelunden på Møllendal, gravfelt H00.

Dette er et gammelt gravfelt, med en del eksisterende graver som fortsatt er festet. Den navnete minnelunden etableres i bakkant av gravfeltet, slik at den ikke kommer i konflikt med disse gravene. Selve gravfeltene til hørende minnesmerkene etableres på frigitte, ledige områder av gravfeltet. I denne omgang etableres 5 minnesmerker med plass til rundt 120 navneplater på hvert, noe som gir den navnete minnelunden en kapasitet på over 600 urnegraver.

Vi ser frem til å kunne tilby grav i navnet minnelund også på byens største gravplass. Vi erfarer at mange ønsker seg denne gravtypen, og i 2021 ble hele 9% av alle gravlegginger i Bergen kommune foretatt i en navnet minnelund.

Illustrasjonstegninger: