Kremasjonsandelen fortsetter å øke i Bergen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks offisielle Kremasjonsstatistikk 2021 viser at Bergen hadde en kremasjonsandel på 77% i fjor, noe som er en økning på 2% i forhold til 2020. Noe av økningen i prosent kan tilskrives litt færre døde i 2021 enn i 2020.

På landsbasis ligger andelen på samme nivå som i 2020, 46%.

Av 1989 (2086) døde bergensere ble 1537 (1565) kremert (2020-tall i parentes).
Totalt ble det utført 2158 kremasjoner ved Møllendal krematorium i 2021, og det ble utlevert 88 urner til askespredning i 2021, 9 flere enn i året før.