Gjeldende smitteverntiltak i Gravplassmyndighetens seremonilokaler

Fra 01.02.2022 kl. 2300 gjelder følgende:

  • Det er slutt på antallsbegrensning og krav om én meters avstand ved arrangement når man har faste, tilviste plasser
  • Det er ikke lenger krav om registrering av de som er tilstede
  • Når man sitter gjelder ikke krav om munnbind
  • Det er krav om én meters avstand når man beveger seg til og fra plasser, ved inngang og utgang. Dersom man ikke kan holde en meters avstand  når man beveger seg rundt skal man bruke munnbind
  • Det stilles krav til arrangør om å gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og følge disse, og det skal legges til rette for at det er mulig å holde avstand i lokalet

Det henvises for øvrig til Bergen kommunes hjemmeside for til enhver tid gjeldende regler.