Gjeldende smitteverntiltak i Gravplassmyndighetens seremonilokaler

Regjeringen holdt 13.1.2022 pressekonferanse om koronasituasjonen og endring i tiltakende som har vært gjeldende siden medio desember 2021. En oppdatering mht antallsbegrensning er gjort med virkning fra 21.01.2022:

  • Antallsbegrensning på arrangement med faste, nummerte og tilviste benkerader/plasser er nå øket til  inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent av lokalets kapasitet. Smittevernkrav for øvrig må være oppfylt. Det er krav til at man vet hvor den enkelte deltaker har sittet.
  • Det er krav til publikumsregistrering og oppnevning av arrangementsansvarlig
  • Avstandskrav er 1 meter
  • Munnbind er påkrevd dersom en ikke kan holde en meters avstand også fremover
  • Alle benkerader kan benyttes, uavhengig av avstand mellom disse (vær obs på krav om munnbind om avstanden blir for kort).

I Gravplassmyndighetens seremonirom vil det dermed være overholdelse av gjeldende smittevernkrav som avgjør hvor mange som kan være tilstede, men med følgende max antall:

Møllendal Store kapell - 75 personer
Møllendal Lille kapell - 25 personer
Solheim kapell - 42 personer
Øvsttun kapell - 45 personer