Hva foregår på Møllendal felt D20?

I forbindelse med bygging av Bybanen til Fyllingsdalen arbeides det for tiden med den tidligere jernbanetunnelen som går under Møllendal gravplass. Som følge av dette arbeidet er det nødvendig å gjøre målinger på bevegelse i grunnen. Disse målingen gjøres ved at det er plassert sensorer på toppen av jordspyd som nå er satt ut på dette gravfeltet.

Jordspydene står ikke så dypt at det er konflikt med gravene, og så langt det er mulig er de forsøkt plassert slik at de ikke vanskeliggjør stell av grav eller ferdsel på feltet. De fleste spydene er plassert rett bak et gravminne.

Av hensyn til sikkerheten må publikum respektere byggegjerder og skilting.

Sensorene vil bli stående på feltet frem til september 2022.
For at målingene skal bli så nøyaktig som mulig ber vi om at sensorene får stå i fred.