Endring av seremonitider og parkering ved Møllendal kapeller fra sommeren 2021

Bybanen skal i perioden juni 2021 til februar 2023 arbeide med Kronstad-tunnelen, noe som vil berøre parkeringsplassen ved Møllendal kapeller fra sommeren 2021.  Det er allerede få parkeringsplasser ved kapellene og antall parkeringsplasser vil dessverre bli halvert i ovennevnte periode. Det er derfor viktig at besøkende forsøker å begrense antall biler og bilbruk ved besøk. Vi anbefaler å beregne god tid, planlegge godt og benytte offentlig transport til gravferdsseremoni så langt det er mulig. Se mer informasjon om alternativene her.

Seremonitidene justeres for å bøte på ulempene og lette presset på parkeringsplassene.