Endring av seremonitider og parkering ved Møllendal kapeller fra mandag 7.juni

Bybanen skal i perioden juni 2021 til januar 2023 arbeide med Kronstad-tunnelen, noe som vil berøre parkeringsplassen ved Møllendal kapeller fra mandag 7.juni.  Det er allerede få parkeringsplasser ved kapellene og antall parkeringsplasser vil dessverre bli halvert i ovennevnte periode. Det er derfor viktig at besøkende forsøker å begrense antall biler og bilbruk ved besøk. Vi anbefaler å beregne god tid, planlegge godt og benytte offentlig transport til gravferdsseremoni så langt det er mulig. Se mer informasjon om alternativene her.

Seremonitidene justeres for å bøte på ulempene og lette presset på parkeringsplassene.

Fra mandag 7.juni tilbys følgende seremonitidspunkt i Møllendal kapeller:
Lille kapell: kl 10:00 og kl 13:00
Store kapell: kl 11:30 og kl 14:30

Les mer her.