Nytt minnesmerke til navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

Torsdag 20.mai starter anleggsarbeidet for etablering av nytt minnesmerke til navnet minnelund på Fyllingsdalen. Rigging og skjerming av anleggsområdet starter allerede tirsdag 18.mai.

Navnet minnelund er blitt en etterspurt gravform, og det er mange som ønsker slik grav til sine kjære. Det nye minnesmerket får et utseende tilsvarende det første som ble etablert, og plasseres like vest for det eksisterende minnesmerket. Anleggsarbeidet forventes ferdigstilt til ca 1.august.