Hvorfor er det festet en lapp på gravminnet?

Siden 2005 har Gravplassmyndigheten kartlagt nesten 30 000 graver hvor det ikke var registrert i gravarkivet hvem som var fester/ansvarlig og dermed eier av gravminnet.
Fortsatt er det ca 6 500 graver i Bergen hvor Gravplassmyndigheten mangler informasjon om hvem som eier graven. Vi jobber nå systematisk med rydding av felt, og vi merker årlig flere hundre graver med ønske om kontakt. Slik merking og rydding skjer uavhengig av forfallstidspunkt for festeavgift, noe som betyr at det ikke alltid må betales noe ved henvendelse til Gravplassmyndigheten om graven.

Det er viktig å vite hvem som eier gravene av to hovedhensyn:

  1. Det er eier av graven som har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i den og ellers rå over den, jf gravferdslovens §15
  2. Det er eier av graven som er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen, jf gravferdsforskriftens §26

Kontaktlappene vil stå på i 12 måneder, og hvis ingen har tatt kontakt om den aktuelle graven vil den deretter bli slettet og gravminnet destruert. Alle graver skal kartlegges, og det skal være registrert en eier på alle gravminnene som står på byens gravplasser.
Det er veldig viktig at ikke kontaktlapper fjernes fra graven uten å ta kontakt med Gravplassmyndigheten.

Kontaktlapp ny