Vannpostene åpnes fra 6.april

På grunn av fortsatt tele i bakken og frost om nettene, blir ikke vannpostene på gravplassene åpnet før etter påske.

Vannpostene åpnes fra 6.april, dvs i løpet av uke 14.