Stengt gangvei på Solheim gravplass

Gangveien nedover fra port i Løbergsveien og ned mot Solheim kapell, mellom feltene K og H, er stengt for bruk. Veien er i såpass dårlig forfatning at den ikke vurderes forsvarlig å bevege seg på. Gravplassmyndigheten i Bergen arbeider for å få en utbedring av situasjonen inn på vedlikeholdsplanene. Alternative gangveier er anvist ved skilt.