Stenging av gangvei på Solheim gravplass

Gangveien nedover fra port i Løbergsveien og ned mot Solheim kapell, mellom feltene K og H, stenges for bruk. Veien er i såpass dårlig forfatning at den ikke vurderes forsvarlig å bevege seg på. Gravplassmyndigheten i Bergen arbeider for å få en utbedring av situasjonen inn på vedlikeholdsplanen i 2021. Alternative gangveier er anvist ved skilt.