Har du fått en faktura fra Gravplassmyndigheten?

  • Er graven ukjent for deg, skriv det på fakturaen, med din signatur, og send den tilbake til oss. Har du mulighet for det, kan du gjerne skanne den og sende til bergen@gravplass.no
  • Hvis du ikke ønsker å betale festeavgiften, skriv på fakturaen at du ønsker graven slettet, skriv under og returner til oss per brev eller e-post (som over)
Er det tildelt en ny grav, er den i utgangspunktet fri (gratis) i 20 år (urnegrav) eller 25 år (kistegrav). Pårørende kan velge å beholde graven ut over frigravsperioden, men da må det betales festeavgift. Festeavgiftene fastsettes av bystyret i Bergen like før jul hvert år, og kunngjøres i dagspressen sammen med de kommunale avgiftene for øvrig. Vi fakturerer deg for 5 år om gangen, såfremt du ikke tar kontakt med oss og ber om faktura for kortere eller lengre periode. Èn person kan stå som fester/ansvarlig for graven, og faktura for festeavgift sendes til den som er registrert som fester i gravarkivet. Det er en enkel sak å overføre ansvaret til en annen, men det må gjøres skriftlig, med begges signatur. Skjema for både bytte av fester og for sletting av grav m.m finner du her Vil du lese mer om regelverket omkring graver og gravplasser, finner du gravferdsloven, gravferdsforskriften og Vedtekter for gravplassene i Bergen ved å trykke her Lurer du på noe du ikke får svar på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.