Bikuber på Møllendal gravplass

Gravplassmyndigheten har inngått avtale med tre privatpersoner som til sammen skal sette opp fire bikuber på Møllendal gravplass i løpet av sommeren.
Dette er et prøveprosjekt og vi er svært glade for samarbeidet, og for at grøntarealet på Møllendal og den vakre vegetasjonen og blomstene på gravene kommer til nytte for honningbiene.

Bikubene skal stå på en usjenert del av Møllendal gravplass ved gravfeltet MØ.B10.

Vi håper publikum vil sette pris på at det summer i buskene og tar hensyn til biene.
Kubene vil være merket med birøkters kontaktinformasjon.
Birøkterne tar hensyn til gravplassens egenart og til gravferder, urnenedsettelser og besøkende til graver.