Oppdaterte retningslinjer ved gravferd fra 7.mai

Fra torsdag 7.mai lempes nasjonale retningslinjer noe når det gjelder samling av personer på offentlig sted.

For Gravplassmyndighetens seremonirom betyr det at det tillates følgende antall besøkende i gravferdsseremonier:

 • Møllendal store kapell    50 personer
 • Møllendal lille kapell       18 personer
 • Solheim kapell                  40 personer
 • Øvsttun kapell                  40 personer

Det skal sikres minst 1 meters avstand mellom personer, med unntak for medlemmer av samme husstand.

For urnenedsettelser fjernes begrensningen på maksimalt 5 personer tilstede, men avstandskravet opprettholdes, både til Gravplassmyndighetens representant og andre. Vi minner imidlertid om at ved urnenedsettelser er det normalt bare avdødes nærmeste som er tilstede.

Retningslinjer som må overholdes ved seremoni:

 • Det skal sørges for minst 1 meter avstand til betjeningen i seremonirommene, dette gjelder også byråansatte
 • Deltakere i seremonien må forholde seg til anvisninger fra byrå, seremonivert eller seremonileder om hvor man skal sitte. Kun personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter
 • Når det tillatte antall personer er inne i seremonirommet (inkludert ansatte) lukkes dørene. Bare seremonileder kan unntaksvis godkjenne at enkeltpersoner kommer inn etter at døren er lukket
 •  Seremonien starter først når regelverket for antall og avstand er overholdt
 • Seremonileder har også ansvaret for at ikke seremonien varer for lenge. Risikoen for smitteoverføring øker med tiden man er sammen
 • Håndhilsning eller ansamlinger utenfor lokalet må unngås

Begravelser:

 • Avstandsbegrensningene nevnt over gjelder også i gravfølget og ved graven. Personer som bærer kisten, må være helt symptomfrie
 • Deltakere i gravfølget må forholde seg til seremonileders anvisninger

Urnenedsettelser:

 • Normalt deltar bare avdødes nærmeste ved urnenedsettelse
 • Det skal til enhver tid holdes avstand på 2 meter til gravplassmyndighetens representant
 • De tilstedeværende må forholde seg til instrukser som gis av gravplassmyndighetens representant

Endringer kan skje fortløpende.
Vi viser forøvrig til gjeldende nasjonale retningslinjer.