Nye Særbestemmelser for gravminner

Særbestemmelser for gravminner er et tillegg til Vedtekter for gravplassene i Bergen, som skjerper eller letter kravene til størrelser og typer gravminner på en del av gravfeltene i Bergen. Særbestemmelsene er hjemlet i gravferdsforskriften §23 tredje ledd.

Den nye utgaven er «ryddet», i forsøk på å forenkle og gjøre lettere tilgjengelig. Det er ikke gjort de store endringene innhold, men det anbefales at steinfirma og -montører setter seg godt inn i innholdet.

Du finner de nye særbestemmelsene her