Eidsvåg gravplass – informasjon om anleggsarbeid

I perioden 11.mai – 29.mai vil det bli utført drenerende tiltak på gravfeltene EI.I00, EI.K00 og EI.L00.
I tilegg skal det etableres ny adkomstvei til gravfelt EI.L00.

Adkomst til feltene og gravene på disse kan bli vanskelig i denne perioden, og vi ber om at byggegjerder og skilting respekteres. Festere og ansvarlige for graver som direkte berøres av tiltakene vil bli informert direkte.

Når arbeidene er ferdigstilt vil gravfeltene bli tilsådd med gressfrø, og vi oppfordrer derfor publikum til å begrense ferdsel i området inntil ny plen er etablert.

Vi beklager eventuelle ulemper med manglende adgang til gravene i perioden, men tiltakene skal gi betydelig bedre forhold på disse gravfeltene på lang sikt.