Seremonirom, gravlegging og kremasjon i forhold til korona-beredskap

Gjennomføring av gravlegging og kremasjon går som normalt, men med restriksjoner på antall deltakere:

Urnenedsettelser
Kun de aller nærmeste får være tilstede, maksimalt 5 personer, og med 2 meters avstand til vårt personale. 

Begravelser
Kun de aller nærmeste pårørende får følge helt frem til grav, i tillegg til de som deltar aktivt i det praktiske ved gravferden (betjening, seremonileder, kistebærere). Eventuelt øvrig gravfølge må holde god avstand.

Gravferdsseremonier som gjennomføres i seremonirommene har restriksjoner på antall deltagere:
Kun nærmeste pårørende kan være tilstede.
I Møllendal Lille kapell er antallet nærmere begrenset til maksimalt 10 personer, for å sikre tilstrekkelig avstand.

Endringer kan skje fortløpende.
Vi viser forøvrig til gjeldende nasjonale retningslinjer.