Kremasjonsandelen øker i Bergen

Den offisielle kremasjonsstatistikken for Norge er nå offentliggjort.

I 2019 døde 1938 innbyggere i Bergen, og 1431 av disse ble kremert. Dette gir en kremasjonsandel på 74% i Bergen kommune, mot 73% i 2018.

På landsbasis er også kremasjonsandelen økende, fra 43% i 2018 til 44% i 2019.