Kirkens hus Bergen legger til rette for hjemmekontor

Ansatte i Gravplassmyndigheten i Bergen vil, som øvrige ansatte i kirkevergens administrasjon, ha hjemmekontor fra fredag 13.mars og foreløpig i 2 uker. Det betyr at vi ikke er tilstede i våre lokaler i Marken 34, og at vi dermed ikke betjener publikum med fysisk fremmøte. Vi er imidlertid tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig.

Hjemmekontorløsningen er i tråd med myndighetenes anbefalinger for å minimalisere faren for spredning av korona-viruset. 

Gjennomføring av gravlegging og kremasjon går som normalt. Vi minner om koronatiltakene medfører at antall sitteplasser i våre seremonirom på kapellene er halvert.

Endringer kan skje fortløpende.