Vi har flyttet!

Vi har flyttet til Kirkens Hus Bergen, sammen med den øvrige administrasjonen i Bergen kirkelige fellesråd og Bergen Domkirke menighet.

Gravplassmyndigheten holder til i lett tilgjengelige lokaler i første etasje.

Vår nye adresse er Marken 34, 5017 Bergen, men ellers er all kontaktinformasjon den samme.
Kontaktinformasjon finner du her