Navnet minnelund på Nygård kirkegård

Den nye, navnete minnelunden på Nygård kirkegård ble høytidlig åpnet av ordfører Marte Mjøs Persen onsdag 27.november 2019.

Minnelunden består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider. Det er plass til hhv 144 og 180 urner ved de to minnesmerkene.

I tillegg er det nå på plass 3 nye felt til tradisjonelle urnegraver, med tilsammen 161 graver. Dette tilsvarer urnegraver i 10 år fremover, beregnet ut fra dagens forbruk.