Åpning av navnet minnelund på Nygård kirkegård

Etter et halvt års anleggsperiode er nå den navnete minnelunden på Nygård kirke klar for åpning. Dette skjer onsdag 27.november, og offisiell åpning vil bli foretatt kl 13:00 av ordfører Marte Mjøs Persen. Kl 13:30 vil det bli holdt miniforedrag om navnete minnlunder i Kirkestuen i Nygård kirke.

Den navnete minnelunden består av to minnesmerker, hvor navneplater kan plasseres på begge sider. Det er plass til hhv 144 og 180 urner ved de to minnesmerkene.

I tillegg er det nå på plass 3 nye felt til tradisjonelle urnegraver, med tilsammen 161 graver. Dette tilsvarer urnegraver i 10 år fremover, beregnet ut fra dagens forbruk.