Oppstart rehabilitering av Solheim kapell

Solheim kapell skal rehabiliteres, og grunnundersøkelser er nå påbegynt. Borerigg er på plass ved kapellet og skal i gang med å undersøke 4 punkter rundt bygget.
I ukene fremover skal det gjøres videre undersøkelser av både grunnforhold og bygningsmassen for å kartlegge nødvendige tiltak ved kapellet.

Det skal i tillegg gjøres undersøkelser av grunnforholdene ved muren langs Fjøsangerveien, for å avklare rehabiliteringsbehovet.