Antveit gravplass

Anleggsarbeidet er i gang på fremtidige Antveit gravplass i Åsane, og frem til påske skal 50 000 kubikk silt og myr skiftes ut med stein. Når dette arbeidet er ferdig, vil opparbeidelsen av selve gravplassen starte. Etter planen skal gravplassen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.

Antveit gravplass får en kapasitet på nesten 5 000 graver, fordelt på kistegraver, urnegraver, navnet minnelund og retningsbestemte graver. Det er lagt vekt på god drenering og gode forhold for gravlegging, i tillegg til den estetiske og arkitektoniske utformingen. Gravplassen er designet av landskapsarkitekt Erik Bjerkelund, og blir den første gravplassen i Bergen med en helhetlig belysningsplan. Antveit blir også den første gravplassen i Bergen hvor vi tilbyr kistegraver i dobbel dybde, som et alternativ til den mer tradisjonelle doble kistegraven med to graver ved siden av hverandre.