Graving for vannmåler Arna kirkegård

Informasjon om graving på Arna kirkegård 20, 21 og 22. august 2019.

Det skal etableres vannmåler for gravplassen.

Tiltaket går ut på at det skal graves innenfor port, i gangvei ved vannpost på Arna kirkegård.

Det vil bli montert montere byggegjerder for å beskytte publikum.