Vi lar gresset gro for insektene!

Bier, biller, sommerfugler og andre insekter er nødvendige for at planter skal formere seg. Særlig biene har stor innvirkning på pollinering av planter. I dag er en tredjedel av biene utrydningstruet, som igjen truer matproduksjonen vår.

Som et lite bidrag mot dette vil Gravplassmyndigheten i Bergen, i samarbeid med Akasia AS, la gresset gro på utvalgte steder rundt om på Bergens gravplasser.

Kulturlandskap som slåtteeng og slåttemyr står i fare for å bli borte fra norsk natur. Gjengroing og intensivering av landbruket, og alt for striglete hager og parker, er en av årsakene til dette.  Når det blir for striglet og ryddig, forsvinner «rotete» områder, som er perfekte habitater for planter, insekter og dyr.

Så i håp om at insektene skal få et litt større «matfat", lar vi gresset gro på enkelte områder utenfor gravfeltene.
Gresset får gro på avgrensete områder på Arna, Bønes, Fyllingsdalen, Loddefjord, Mjeldheim, Solheim, St.Jakob, Storetveit, Øvsttun, og Åsane.
Klikk på aktuell gravplass for kart med eng-område skravert med rødt.

Assistentkirkegården vil det bli eng-areal i enden mot motorveien til Åsane:

Med dette håper vi at de blomstene som finnes naturlig i plenen vil blomstre, og gi litt næring til insektene. Gresset vil ikke bli slått før til høsten, slik at de blomstene og artene som dukker opp får frø seg.  Da blir gresset klipt, raket og kjørt bort. Vi klipper jevnlig en stripe rundt områdene, slik at gresset ikke vokser inn i veier og stier.