Nygård kirkegård - rehabilitering fase B

I uke 23 startes arbeidet med masseutskifting og etablering av navnet minnelund på Nygård kirkegård. Fase B omfatter urnefeltene like nedenfor Nygård kirke.

Arbeidet skal etter planen være ferdig innen november 2019.