Ny avfallshåndtering på Møllendal

Denne uken skiftes avfallscontainerne på Møllendal gravplass ut. På alle avfallsstasjoner vil det også komme en egen beholder for El-avfall, til bl.a. batteridrevne gravlys. Vi starter også generell oppgradering av avfallsstasjonene, med etterhvert tydelig merking.

Det vil ikke bli så veldig store endringer i hvor avfallscontainerne er plassert, men her finner du et midlertidig kart som med røde punkter viser hvor du vil finne avfallsstasjoner.

Vi takker for at hver enkelt tar ansvar og plasserer avfallet i henhold til merking, slik at avfallsstasjonene forblir ryddige.