Vegstenging på Møllendal

I forbindelse med kjerneboringer som forberedelse til bygging av Bybanen, har Golder behov for å demontere natursteinsmuren ved Møllendal kapeller. Det planlegges oppstart av demontering av natursteinsmur torsdag 23.mai 2019. Veien mellom kapellene og velferdshuset vil være stengt for biler frem til 1.juli 2019. Fra mandag 27.mai vil det være passasje for gående.
Vi ber om at skilting respekteres.

Legg til nytt