Informasjonsmøte om utvidelse av Åsane kirkegård

Torsdag 9. mai kl. 19.00 - 20.00

Ny del av Åsane kirkegård Antveit gravplass  Illustrasjon Akasia kirke og gravplass AS

Informasjonsmøte om utvidelse av Åsane kirkegård - Antveit gravplass.

Torsdag 9. mai KL 19.00 – 20.00 på Åsane kultursenter, Halvan, Åsane Senter 40.

Ny del av Åsane kirkegård, Antveit gravplass skal stå ferdig i 2021.

Det blir informasjon om planene for utvidelsen ved senior landskapsarkitekt Erik Bjerkelund fra Akasia og gravplassjef Inghild Hareide Hansen

Gravplassmyndigheten i Bergen - Bergen kirkelige fellesråd