Veistenging på Møllendal

I forbindelse med feilretting i BKK sitt fjernvarmenett, vil det bli graving og veistenging i Klaus Hanssens vei på Møllendal gravplass (se oversiktskart).

Arbeidene vil starte i uke 18, og det er varslet at feilrettingen vil kunne pågå fram til 15. mai.

Det vil være tilkomst til samtlige gravfelt og graver i perioden, men dessverre noe vanskeligere tilkomst i nærheten av der veien er stengt.

Vi beklager de ulempene dette vil medføre.