Rehabilitering av trapper på Møllendal gravplass

Mellom A-feltene (10, 20, 30) og B-feltene (10, 20, 30) er trappene nå rehabilitert. Trinnene er rettet opp og det er lagt taktile heller for synshemmede. Rekkverk vil bli montert.     Etter råd fra Byantikvaren er det valgt å rehabilitere trappene med de eksisterende trappetrinnene. Steinen i trappetrinnene har en lang historie på Møllendal gravplass. Først ble de brukt som kanter på familiegravsteder så gjenbrukt til trapper for mange tiår siden.