Rehabilitering av trapper på Møllendal gravplass

Mellom A-feltene (10, 20, 30) og B-feltene (10, 20, 30) rehabiliteres nå trappene. Trinnene rettes opp, det legges taktile heller for synshemmede og det etableres rekkverk. Arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av april.

   

Etter råd fra Byantikvaren er det valgt å rehabilitere trappene med de eksisterende trappetrinnene. Steinen i trappetrinnene har en lang historie på Møllendal gravplass. Først ble de brukt som kanter på familiegravsteder så gjenbrukt til trapper for mange tiår siden.