Nytt minnesmerke på navnet minnelund i Åsane

Nå har vi startet å tilvise graver ved det nye minnesmerket på den navnete minnelunden på Åsane kirkegård. Tilbudet om urnegrav med felles minnesmerke har vist seg som en ønsket gravform, og de 80 urnegravene ved det første minnesmerket ble brukt på knapt to år. Nå er det åpnet et nytt felt med tilhørende minnesmerke, med plass til 80 nye urner. Minnesmerket er utformet tilsvarende det første, med en stor naturstein innfestet i en stålramme. Navneplatene festes i en glassplate montert foran steinen. Det er laget plass til å sette ned blomster og lys. Gravplassmyndigheten tar seg av rydding av minnesmerkene i navnet minnelund hver uke. Beplantning vil bli gjort utover våren, så snart forholdene er høvelige. Vi minner om at navnet minnelund er et felles minnested for mange. Det betyr at det er begrenset adgang til individuelle uttrykk. Minnesmerket er tilrettelagt for pynting med levende planter og blomster, tillegg til levende lys/gravlykter. Når blomstene er visnet og lysene er utbrent, ryddes det vekk, slik at det alltid skal være vakkert og velholdt ved minnesmerket. Varige minnegjenstander, lykter o.l. har ikke sin plass i dette fellesområdet, og vil bli fjernet i den ukentlige ryddingen av minnesmerket. Det er ikke tillatt å montere lykter eller annen pynt på selve minnesmerket. Det vises forøvrig til Vedtekter for gravplassene i Bergen her