Møllendal gravplass - Rehabilitering trapper

Trappene mellom feltene Møllendal B10-B20 og A10-A20-A30 rehabiliteres i perioden 28.03-19 – 01.05.2019. Arbeidet består i å fundamentere og rette trinnene, montere rekkverk og etablere taktile heller ved trappene. Etter råd fra Byantikvaren er det valgt å rehabilitere trappene med de eksisterende trappetrinnene. Steinen i trappetrinnene har en lang historie på Møllendal gravplass. Først ble de brukt som kanter på familiegravsteder så gjenbrukt til trapper for mange tiår siden.