Økt kremasjonsandel i Bergen

Kremasjonsstatistikk 2018 viser en liten økning i kremasjonsandelen i Bergen kommune; 73% i 2018 mot 72% i 2017.

Andelen har også økt på landsbasis, fra 41% i 2017 til 43% i 2018.

Av de 1892 bergensere som døde i 2018, ble 1382 kremert. Totalt ble det utført 1842 kremasjoner ved Møllendal krematorium. Krematoriet utfører kremasjoner for omkringliggende kommuner, og kapasiteten er god.