Parkering på Møllendal

Tingveien, som er veien opp forbi Møllendal kapeller og opp gjennom gravplassen til Klaus Hanssens vei, har fått nye trafikkskilt. Det er nå skiltet med både innkjøring og parkering forbudt. Tingveien er en kommunal vei, og det er kommunen i samarbeid med BKF som har tatt initiativ til denne skiltingen. Formålet med skiltingen er å begrense kjøring på gravplassen, og å sikre fremkommelighet for nytte- og utrykningskjøretøy rundt kapellene. Det er kun 53 parkeringsplasser på Møllendal, så vi anbefaler de som skal til seremoni i kapellene å samkjøre eller benytte offentlig transport, så langt det er mulig. Buss nr 12 og nr 21 går forbi Møllendal, og det er flere offentlige parkeringsplasser i området, dog ikke i umiddelbar nærhet. Merk at området er parkeringsregulert hele døgnet, 7 dager i uken. For seremonileder og kantor/musiker er det reserverte plasser på oversiden av kapellet.