Borgstova får tiltrengt forskjønnelse

Arbeidet med å skifte ut kledning, vinduer og dører er startet. Borgstova skal endelig få sin utvendige rehabilitering. Akasias medarbeidere har satt i gang arbeidet og har valgt løsninger etter råd fra Byantikvaren. Huset vil ikke bli endret, men tilbakeført til tidsriktig utforming slik at byggets historiske verdi blir ivaretatt. "Det er flott å se det solide tømmeret huset er bygget av" sier gravplassjef Inghild Hareide Hansen. Hun tilføyer at hun håper at rehabiliteringen blir til glede for innbyggene i Arna og selvfølgelig for brukerne av bygget. Bygget er i dag brukt til lagring av utstyr som blir brukt til gravferder og drift av Arna kirkegård. På loftet er det pauserom for de som har sitt virke på gravplassen. Deler av bygget er utleid til Arna gravferdsbyrå.